lideratlasi.com
Örgütsel Davranış Alanında Çeşitli Yaklaşımlar | Lider Atlası | Liderlik hakkında her şey...
Tarihsel süreçte bireylerin davranışlarını veya grupların çeşitli yönlerini açıklamaya çalışan çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Örgütsel davranış alanına önemli katkılar sağlayan bu görüşlerden …