lideratlasi.com
Performans Değerlendirme | Lider Atlası | Liderlik hakkında her şey...
Performansın ölçülmesi, çalışanların başarılarını, tutum ve davranışlarını, kişisel özelliklerini ve bunların örgüte olan katkılarını belirlemeye imkan veren sistemli bir ölçümdür. Çalışanın sadece…