libinst.cz
TZ: Liberální institut vyhlásil antiliberální počin roku 2019. Stala se jím žádost pražské policie o zapojení systému na rozpoznávání obličejů v Praze - Liberální institut
Liberální institut označil návrh pražské policie o zapojení systému na automatické rozpoznávání obličejů za antiliberální čin roku a nepřiměřený zásah do svobody jednotlivce. Praha, 17. 12. 2019 Tento antiliberální počin byl zvolen na tradičním setkání liberálů (10. 12. v Cevro Institutu) a byl vybrán více než osmdesáti českými liberály a ekonomy. O systém na rozpoznávání obličejůRead More