libinst.cz
Nemáte právo na svou kulturu - Liberální institut
Většina stížností ohledně migrace jsou věty oznamovací. „Imigranti nám berou práci.“ „Imigranti zneužívají náš sociální systém.“ „Imigranti se nenaučí anglicky.“ „Imigranti budou prosazovat šaríu.“ Nicméně, jeden druh stížnosti bývá obvykle formulován jako otázka: „Nemají snad lidé právo na svou kulturu?“ Táží-li se lidé takto, tón jejich hlasu bývá obvykle smířlivý, jako by chtěli říct: „TohleRead More