libinst.cz
Liberální institut v roce 2019 - Liberální institut
Jaký byl rok 2019 v Liberálním institutu? Podívejme se společně na stručný přehled. Rok 2019 jsme zahájili křtem nového vydání Lidského jednání, konal se 7. února. 20. dubna jsme oslavili 100 let české a československé koruny seminářem v refektáři MFF UK. Na panelu vystoupili Mojmír Hampl, Pavel Kysilka, Oldřich Dědek a Ján Oravec. Ohlédnutí zaRead More