liberty420.org
Един месец без трева - какво научих
На мнозина заглавието ще се стори лудост. Едни ще се учудят, че това е тема за статия - защо изобщо това да се брои за постижение. На други това ще се стори непостижима задача, защото месец без трева не им се е случвал от 15 или повече години... Започвам от там, че съм страстен пушач на