libartes.rs
Vesna Smiljanić Rangelov: Put na Alpe, nažalost nezaboravan - Libartes
Piše: Vesna Smiljanić Rangelov Put na Alpe februara 2019. počeo je uobičajeno razdragano. Putovaćemo autobusom sa većim postotkom omladine. Ova naša polusitna deca opet će uživati kao prošle zime kada su do Izole stekli zaklete prijatelje – studente i opake skijaše koji su tako rado prihvatili njih klince, razmenjivali viceve...