libartes.rs
Aleksandar Šurbatović - Apokalipsa je stalno stanje stvari - Libartes
Razgovor sa Aleksandrom Šurbatovićem, vodio Svetolik Jozić Na samom početku Upokojavanja prosektora Majerhofera, tj. pre samog upokojavanja, odnosno vašeg romana, stoji moto „Makar u poslednjem trenutku treba pronaći ljudskost”. A moje pitanje za vas je – šta ako je ne nađemo ni pred sam kraj? Šta ako je ljudskost...