lgbt.dk
Antal kønsskifteoperationer foretaget i udlandet
Foranlediget af et spørgsmål fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg om antallet af operationer foretaget efter godkendelse i Danmark har LGBT Danmark indsendt vedlagte skrivelse, hvor la…