lexspain.com
Nye Vilkår Boliglån
Den nye spanske boligloven som trer i kraft i løpet av 2018 vil medføre viktige endringer.