lexspain.com
Arveavgift i Spania avhenger av ulike faktorer - Lex Spain
Spania består av regioner som i nokså stor grad er selvstyrte, comunidades autoniomas. Det kan være ulikhet innenfor de ulike ... gjelder arveavgift i Spania