lewegewer.com
Die Mens, God se Erfdeel
Ons is Syne, duur gekoop met Jesus bloed!!!