lewegewer.com
Volmaaktheid
Om volmaak te wees is eintlik so maklik, maar ons wil nie ons emosies en gevoelens laat gaan nie. Ons het afgode gemaak van dit alles en hou styf vas aan hierdie dooie dinge asof ons lewens daarvan…