lewegewer.com
GOD IS GOED!
o, Hoe groot is u goedheid wat U weggelê het vir die wat U vrees, wat U uitgewerk het vir die wat by U skuil, in teenwoordigheid van die mensekinders! Psalm 31:20 AFR53 Elke goeie gif en elke volma…