lewegewer.com
Loof Hom met die tromme
Loof hom met die tromme, Loof Hom met die harp, Loof Hom met die klinkende simbale, Alles wat asem het, Loof, loof die Here. Alles wat asem het, Loof, loof die Heer.