lewegewer.com
Daar’s vissies in die water
Daar’s vis-sies in die wa-ter, kyk hoe swem hul rond; daar’s voel-tjies in die lug en daar’s diere op die grond; daar’s blomme in die vel-de, daar’s rie-te in die vlei…