lewegewer.com
Waarmee beklee jy jouself?
Ons almal beklee onsself daagliks met liefde, vriendelikheid, bedagsaamheid, haat, woede, vrees, pyn, leuens, onsekerheid, ensovoorts. Dalk begin jy jou dag waar jy beklee is met liefde en vriendel…