lewegewer.com
ALLE VOLKE, KLAP JULLE HANDE
Braam Hanekom 1993 Alle volke, klap julle hande – juig tot eer van God. Verhoog julle stem en roem Sy Naam in elke stad op aarde Koor Sing en sing en sing dan saam; loof en prys Sy grote Naam, want…