lewegewer.com
Die Fontein van Liefde
Lees Efesiërs 5. Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as ’n offergawe gegee het, ja, ’n offer wat vir God aanneemlik was… Efesiërs 5:2 Ware Liefde kom van …