lewegewer.com
Is jy Dors?
Hoe lyk iemand wat werklik baie dors of honger is? Dink aan iemand wat deur ‘n droë landstreek stap en smag na ‘n bietjie water en koelte. Mense wat ver gereis het en net hoop vir &#821…