lewegewer.com
Eenheid, wat is eenheid?
Ons as mense verstaan eenheid heeltemal verkeerd. Eenheid vir ons is gelykvormigheid waar almal die selfde doel en selfde idee navolg. Ek dink dat almal soos ek moet dink en voel, doen soos ek doen…