lewegewer.com
Ek wil graag meer weet en beter verstaan… (Koninkryk 1)
Wat is die Koninkryk van God? Wat het Jesus bedoel toe hy gesê het “…soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid…”? Wat beteken dit om jou kruis op te neem? Wat is di…