lewegewer.com
Gesindheid van Eenheid
Jesus het dit vir ons baie duidelik gemaak dat ons herken moet word as Syne. As ons gekies het om volkome vir Hom te lewe dan moet dit in ons sigbaar wees. Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maa…