lewegewer.com
Kom ons bid
Die wanbegrip van liefde is so kragtig dat meeste mense nie werklik weet wat liefde is nie. As daar gekyk word na die nasionale en internasionale statistiek oor huweliksprobleme, mishandeling, egsk…