lewegewer.com
Ons het mekaar nodig daarom moet ons mekaar lief hê
Ons het mekaar nodig daarom moet ons mekaar lief hê Hoekom? Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek self sien, of as ek …