lewegewer.com
Begeerte na Liefde!!!
Hierdie gebed deur Thomas Merton sluit vir my baie mooi aan by “‘n Lewe van Liefde” en “Wat is ware Lewe?”. Give me the strength that waits upon You in silence and pea…