lewegewer.com
Globale dag van gebed 2007
Die Globale dag van gebed is Sondag die 27ste Mei 2007. Wat my op geval het is die redes waarom daar gebid moet word en word in Jesaja 12 baie mooi saamgevat: Ek dank U, HERE, u toorn is afgewend, …