lewegewer.com
Sag
Net dit,sag.fluister my woorde meer as net lettergrepemeer as net polemiekhierrie is my afrikaans,my taalen dit is die taal waarin ek biddaarom is elke gebed ‘n gedigelke gedig ‘n gebed…