lewegewer.com
Loof Die Here!
Wie is soos U – Verheerlik in heiligheid, Gedug in roemryke dade, Een wat wonders doen? U sal my die pad van die lewe bekend maak; Versadiging van vreugde is voor U aangesig, Lieflikhede in U…