lewegewer.com
I Wish…
I wish I could change; I wish I could change the world everything seems to be wrong I wish I could be strong, strong to… I wish all could be change… why is everything wrong, why do I fe…