levenshorizonten.com
De bril van de ZKM
De zelfkonfrontatiemethode kan een bril leveren om naar maatschappelijke problemen en taboes te kijken, een hulp bij zelfreflectie en zelfverstaan.