levenshorizonten.com
Vluchtigheid en vastigheid
Vluchtigheid en vastigheid, een tekst over leren van de dood aan de hand van gedachten van Francois Cheng