levenshorizonten.com
En ze legde hem in een kribbe
En ze legde hem in een kribbe En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem nede…