levenshorizonten.com
Heteronodus
De mens is meer en meer een knooppunt in netwerken. Dat zijn virtuele netwerken en concrete relaties die mensen met elkaar onderhouden. Je telefoonnummer staat in een boekje, in een contactpersonen…