levebevisst.no
Om kinestetiske målinger
Vi har publisert et viktig tillegg til denne artikkelen som du kan lese her. Artikkelforfatteren, Dag Andersen, har kommet frem til at hypotesene om kinestetisk testing, omtalt i denne artikkelen, …