levebevisst.no
Fire faser i utviklingen av din bevissthet
Det finnes ulike måter å tenke om bevissthet på, og flere måter å beskrive utviklingen av vår bevissthet. En måte er å beskrive fire nivåer, eller faser, slik jeg skal gjøre her. Dette er selvsagt …