levebevisst.no
Og vi er alt som er akkurat nå
Jeg erfarer det igjen og igjen, når jeg retter oppmerksomheten mot det lille skjøre øyeblikket som er nå, at uro blir snudd til fred, og ønsket om å gjøre blir snudd til gleden ved å være; som når …