levebevisst.no
Eg trekte pusten og eg visste at eg trekte pusten
Mange har etter kvart innsett at det å bare halde fram med å grava i fortida etter årsakene til vårt elende, ikkje alltid fører ein framover. Så har me byrja å sjå framover og setje oss mål, finne …