levdittliv.no
Heartfelt leadership - Lev ditt liv
%Ytre fred starter med indre fred. Fokus for programmet er å skape større personlig indre ro, styrke, mer gjennombruddskraft, glede og frihet. Selvledelse er viktig for å kunne lede andre. Heartfealt leadership handler om autentisk ledelse fra hjerte og leve med mening.