levantin54.wordpress.com
Haiku-uri la sfârșit de aprilie
Poeme pe-‘nserat © Daniel Onaca freamătul din crâng la marginea câmpului – seara-i aproape încerc să citesc – sub cerul înserării ciorile în cerc * antena seara – din zări abia auzit cântecu…