letslearntongan.com
Best poetic memorial stone: Ko hai au ke u tuhu ki he laʻaá?
“TULOU MOE NGAAHI FĀ KAKALA KO HAI AU KE U TUHU KI HE LAʻAÁ? NE U SILAʻI KOE ʻI HE ʻOLITA PUKE ʻETA FUAKAVA KI HE TAʻENGATA” This has to be the most beautiful poetic memorial sto…