letslearntongan.com
Mamalu e pō – Oh holy night
Kuo lele mai e mafana he fanongo ki he le’o ko ‘eni. Fakatauange te mou ma’u ha kilisimasi fiefia. My favourite Christmas song has to be Oh Holy Night and here is the Tongan versi…