letrek.se
Dag 7: Sälka - Nallo - Le trek
Dag 7 tar oss genom dalen Stuor Reaiddávággi, förbi Nallo: ett berg med en väldigt speciell profil som gett berget dess namn. Nállu betyder "Nålen".