lestattt.wordpress.com
„Децата на дъгата“ – една година по-късно
“Ако един човек е способен на толкова много омраза, помислете колко много обич сме способни да покажем заедно” Стине Хаймс /оцеляла от клането на острова/Денят е мрачен и дъждовен. Въ…