lessewatleef.wordpress.com
Die mense sê…
Die volgende aanhalings kom van mense wat op verskillende vlakke met voorskoolse en skoolgaande jeug werk. Ek kan elkeen se kontakbesonderhede (e-pos adres en/of selfoonnommer), verskaf indien nodi…