leserpent.wordpress.com
Robert Schumann: Dichterliebe Op. 48 – Liederkreis Op. 39
Heinrich Heine, Joseph von Eichendorff, Robert Schumann: Dichterliebe Op. 48 – Liederkreis Op. 39, lulu.com, Morrisville 2019 (It-Ger). Singable translations and variations. ISBN 978-0244453725 rea…