lescroniques.com
Parlants de llengua de signes, estrangers en la seva pròpia terra
Els parlants en la llengua de signes (uns 100.000 en tota Espanya i, d’ells, uns 3.000 a Navarra) troben molts problemes.[…][…] (lavanguardia.com)