lescroniques.com
La UE expedientarà els estats que no acullin refugiats
La Comissió Europea està disposada a expedientar els països que no han acollit cap dels 160.000 refugiats.[…][…] (ara.cat)