lepszengo.pl
[CLNGO 33] Wskaźniki skuteczności fundraisingu - Lepsze NGO
Dlaczego warto mierzyć skuteczność fundraisingu? To pewien kompas, który pozwala nam oprzeć się na twardych danych, a nie wrażeniach.