lensfler.wordpress.com
Američki zatvori
Pit Bruk (Pete Brook) ima ime koje se izgovara sa produženim “i” i u prošli petak je u ArtGetu otvorio izložbu, a nije fotograf. OK, jeste po malo. Zatvori. Zatvori su teška i tmurna me…